Folklig dans i Svenskfinland

Tid: 23.10.2014 kl. 13–16

Plats: Vasa arbetarinstitut, Kyrkoesplanaden 15, Vasa

I år har det gått 40 år sedan standardverket Yngre dansmelodier (red. Otto Andersson och Greta Dahlström) utkom som band VI, A2 i Svenska litteratursällskapets materialpublikation Finlands svenska folkdiktning. Yngre dansmelodier innehåller valser, polkor, schottisar, mazurkor m.m.

− sammanlagt 1643 dansmelodier upptecknade runtom i Finlands svenskbygder. Med anledning av detta arrangerar vi ett seminarium som lyfter fram den folkliga dansen i Svenskfinland.

Yngre dansmelodier presenterade den musik man dansade till i äldre tider och speglade äldre danstraditioner. Hur har danstraditionerna levt vidare? Hur ser folkdansens och den traditionella folkliga dansens situation ut idag, och hur ser relationen till den traditionella musiken ut? Vad, när, var och hur dansar Svenskfinland i allmänhet? Seminariet erbjuder ett tillfälle att diskutera dessa frågor.

I samband med seminariet ordnas även en utställning kring folklig dans och en förevisning av ett par av SLS arkivs dokumentära filmer med folklig dans. Filmerna presenteras av professor Ann-Mari Häggman som också har gjort inspelningarna.

Program

kl. 13.00–13.10 Cecilia Björk (Folkmusiksällskapet r.f.) och Niklas Nyqvist (SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut) Välkomstord och inledning
kl. 13.15–14.15 Ann-Mari Häggman (folkmusikforskare, professor) Förevisar och berättar om filmer med folklig dans som hon spelat in på 1970- till 1990-talet
kl. 14.15–14.30 Kaffepaus
kl. 14.30–16.00 Paneldiskussion – Var står den folkliga dansen idag och vad står den folkliga dansen för idag?

Deltagare:
Petri Hoppu (Docent i dansforskning vid Tammerfors universitet/ Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
Markus Blomberg (riksinstruktör/ Finlands svenska folkdansring r.f.)
Eivor Wallinvirta (överlärare vid Arcada/ Institutionen för hälsa och välfärd)
Anders Backman (spelman)

Målgrupp: Folkdans- och folkmusikutövare samt pedagoger, forskare och allmänt intresserade.
Plats: Vasa arbetarinstitut, Kyrkoesplanaden 15.
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna. Anmälan görs till SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut senast måndag 19.10.2015.
Arrangörer: SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut och Folkmusiksällskapet r.f. – i samarbete med folkmusikfestivalen Vasa Folk.

Välkommen!