Folkmusikfestivalen Vasa Folk

Det är nu sjätte året som vi ordnar folkmusikfestivalen Vasa Folk, som i år går av stapeln i Vasa 23-24.10.2015. Det ordnas större och mindre folkmusikfestivaler på många orter i vårt land, speciellt under sommaren, men under höst och vinter händer inte mycket på folkmusikområdet i Österbotten. För att råda bot på det så har vi i folkmusikgruppen Trinda tillsammans med våra sammarbetspartners ansett det viktigt att få en  folkmusikfestival till Vasa.

I anknytning till Vasa Folk ordnar Folkmusiksällskapet r.f. och Finlands svenska folkmusikinstitut ett seminarium, som i år har temat "Folklig dans i Svenskfinland"  Seminariet är öppet för alla intresserade.

Vasa Folk ordnas av Vasa Folk rf.i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut/Svenska litteratursällskapet i Finland, Finlands svenska sång-och musikförbund rf,  Finlands svenska spelmansförbund r.f. och Folkmusiksällskapet r.f.